Collegiale visitaties

Elke school geeft op zijn eigen manier invulling aan het vak nlt. Maar waarom zou iedereen voor zich het wiel willen uitvinden? Om inspiratie op te doen en te leren van andere scholen, biedt Vereniging NLT scholen de mogelijkheid tot visitatie. De visitatiecommissie, die bestaat uit collega’s van andere scholen, voert tijdens dit bezoek gesprekken met docenten, de schoolleiding en leerlingen en dit resulteert in een rapport met daarin tops en tips. De visitatie is neutraal, oordeelt niet en kan docenten en de schoolleiding nieuwe inzichten geven in het invulling geven aan nlt, zowel organisatorisch als inhoudelijk.

Kwaliteitsmonitor

De Vereniging NLT biedt een kwaliteitsmonitor welke wordt gebruik tijdens de collegiale visitatie. Deze kwaliteitsmonitor is bedoeld om in kaart te brengen waar de school staat ten aanzien van de eigen nlt-kwaliteit. Hierbij worden onderscheiden:

  • De randvoorwaarden voor nlt (zoals rooster, TOA-beschikbaarheid en docent-facilitering).
  • Het lesmateriaal wat door de school is ontwikkeld of aangepast.
  • Het onderwijs in nlt (waaronder de samenwerking in het team en de afstemming tussen modules).
  • Het schoolexamen nlt.

Wilt u de kwaliteitsmonitor gebruiken, klik dan hier voor een download van het document.

Ga naar Samenwerking docententeams >