Wat zeg je?

De module begint met bronnen waardoor de leerling zich bewust wordt van de rol van horen en spreken in de maatschappij. Vervolgens komen te hard geluid, de gevolgen ervan en oplossingen aan bod. Door zelf te experimenteren wordt alles voor de leerling verlevendigd. De keuze verdiepingsopdrachten worden in groepen uitgevoerd en nemen een belangrijke plaats in. Deze kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de disco, de audicien of de vleermuis.