Van HIV tot Aids

In deze module krijgen leerlingen de stof rond HIV en Aids niet op een presenteerblaadje maar moeten ze op zoek gaan naar de antwoorden op vragen die in de module en door de leerling zelf worden gesteld.