Summer in the city

Deze module behandelt de principes van meteorologie en klimatologie, gericht op het stedelijke klimaat. Als inleiding worden enkele belangrijke basisconcepten uitgelegd, zoals straling en energiebalans, waarmee veel verschillen in weer en klimaat kunnen worden verklaard. Vervolgens richt de module zich op de steeds groeiende steden over de hele wereld. De temperaturen in deze steden stijgen en zo ontstaan Urban Heat Islands. Hoe kunnen we dit verklaren en wat kunnen we doen? Er is ook voldoende aandacht voor de luchtkwaliteit in een stad. Welke problemen doen zich voor en ook: wat kunnen we doen?