Ruimte voor de rivier

In Nederland is een nieuwe visie ontstaan op het rivierbeheer: de rivier moet meer ruimte krijgen. Om de toekomstige afvoer van de rivieren aan te kunnen moeten we niet alleen denken aan het verhogen van de dijken, maar ook aan andere maatregelen die de waterstand doen afnemen bij hogere afvoeren zoals uiterwaardverlaging, het graven van een nevengeul en het weghalen van obstructies. Deze maatregelen bieden tevens de mogelijkheid om natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden. De belangrijkste activiteit in deze module is het ontwerpen van een inrichting van een uiterwaard langs een Nederlandse rivier die voldoet aan de veiligheidseis en ruimte biedt voor natuur. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met andere belangen die in het reivierengebied spelen. Bij de module is een site voor leerlingen gemaakt waar links en achtergronden te vinden zijn.