Noordzeeatlas, meer dan een plas water.

De leerlingen worden aan de hand van een groot aantal vragen door de Noordzee-atlas geleid. Vervolgens gaan ze aan de hand van vier lessenseries verder in op een aantal zaken in, op en rond de Noordzee. Er is aandacht voor cartografie, hydrografie, biologie, modelleren en voor het verleden en toekomst van de Noordzee.