Moleculen in leven

In deze module bestudeer je de kleinste levende eenheid, de cel. Hoe zorgen “de moleculen van het leven” er voor dat een cel doet wat hij moet doen? En wat zijn de gevolgen als er iets mis gaat met de moleculen in de cel. In deze module ga je op zoek naar de moleculaire oorzaak van Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Om de oorzaak en gevolgen van CF te begrijpen, moet je snappen hoe cellen op moleculair niveau werken; of te wel hoe werken de ‘moleculen in leven’? Als je deze theorie beheerst kun je ook de moleculaire mechanismen van vele andere ziektes, aandoeningen en medicijnen begrijpen.