Leef met je hart

Tijdens deze module volgen we Kees, vanaf het moment vlak voor het hartinfarct tot na zijn revalidatie. De fases en het revalidatietraject van Kees lopen als een rode draad door de module. Door middel van teksten, opdrachten of practica (ECG, bloeddruk & reanimatie), wordt dieper ingegaan op de functie van het hart en op het hartinfarct. De module bevat bovendien een groepsopdracht waarin de leerlingen gezamenlijk een poster maken, met als doel de medeleerlingen meer informatie te geven over een beroepsgroep die direct of indirect te maken heeft met het hartinfarct.