Lab on a chip havo

In de module wordt ingegaan op de vraag wat Lab on a chip inhoudt. Leerlingen ervaren welke problemen men tegenkomt bij het verrichten van onderzoek met behulp van een chip. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een LoC tot stand komt en welke betrouwbaarheid men aan kan toekennen aan deze manier van werken. Leerlingen kunnen zelf eenvoudige Lab on a chip devices maken en er experimenten mee doen. Zo ontdekken ze wat er met Lab on a chip mogelijk is, en ontdekken wat er aan onderzoek in deze microwereld gebeurt.