Kwantumstructuur van de materie

Deze module behandelt enkele basisgedachten van de kwantummechanica. Consequenties en toepassingen in de natuurkunde en scheikunde van de bouwstenen van de materie: van het standaardmodel van elementaire deeltjes, die de dierentuin aan subatomaire deeltjes ordent, tot en met de orbitalen van atomen en moleculen die de chemische eigenschappen van stoffen verklaren. De module bestaat uit drie delen: een gemeenschappelijk deel A over kwantummechanica van licht en elektronen, en keuzedelen over elementaire deeltjes en hoe wij ze kennen (B) en de kwantumchemie van atomen en moleculen (C).