Food or fuel?

In het kader van de energieproblematiek houden leerlingen zich bezig met de vraag of aanwending van biomassa voor de productie van vloeibare biobrandstof een bijdrage kan leveren. Zij moeten zich hierbij kennis en technieken uit de volgende disciplines eigen maken: natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek.