Dynamische modellen

Het leren bouwen van en werken met dynamische modellen over vijf verschillende contexten vanuit verschillende vakgebieden. Na kennismaking met de vijf contexten in hoofdstuk 1, volgt in hoofdstuk 2 de opdracht om bij 2 ervan het eenvoudige model aan te passen tot een meer realistisch model. Ook worden de modellen getest aan de werkelijkheid m.b.v. metingen van experimenten of beschikbare gegevens op internet.