Aerosolen en vuile lucht

In deze module wordt besproken wat aerosolen (fijnstof) zijn en welke stoffen een rol spelen bij de luchtvervuiling. Leerlingen gebruiken gegevens van het KNMI om zelf grafieken te maken met Excel over bijvoorbeeld de temperatuursverandering in de afgelopen eeuw. Er wordt ook ingegaan op de gevaren van aerosolen voor gezondheid en de invloed ervan op het klimaat. Een aantal aspecten van het huidige klimaat en met name ook de rol van wolken komt aan de orde. Ozon wordt apart behandeld. Leerlingen kunnen ook zelf metingen verrichten aan aerosolen en deze vergelijken met metingen door satellieten. Hoe satellieten werken wordt ook behandeld.