Nieuwe schakelmodule over Duurzame Ontwikkeling

De leerlingen gaan allerlei aspecten van duurzame ontwikkeling onderzoeken en met elkaar in verband brengen. De rode draad in de module is de aard van duurzaamheidsvraagstukken en het leren onderzoek doen naar complexe vraagstukken.Deze module is bedoeld voor de vierde klas (vwo). Idealiter programmeer je hem in het eerste half jaar. Met deze inzichten is het de bedoeling dat zij daarna andere nlt modules met een onderwerp dat gerelateerd is aan aspecten van duurzaamheid in een breder kader kunnen plaatsen en kunnen relateren aan grotere maatschappelijke vraagstukken.

De module bestaat uit twee delen. Een meer theoretisch gedeelte en een praktijkdeel. In ieder hoofdstuk van het theoretische deel staat een kant van die aard van duurzaamheidsvraagstukken centraal. Denk aan complexiteit, menselijk handelen, circulariteit, systemisch denken, waarde en true price, toekomstdenken en ethiek. Dit theoretische deel is overigens niet puur theoretisch, het is juist didactisch een heel actief en interactief geheel door de keuze van de werkvormen.

In het praktijkdeel van de module gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met een casus. Ze doen een onderzoek en maken een ontwerp. Als het goed is kunnen ze in die praktijkopdracht de kennis uit het meer theoretische gedeelte direct gebruiken. Beide delen van de module worden parallel aan elkaar gegeven waardoor ze elkaar versterken.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de module? De voorlopige versie van deze lesmodule is te vinden in de module-database!