Wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van armoede, ongelijkheid en het wereldvoedselvraagstuk

Waarom is de ongelijkheid in de wereld de afgelopen twee eeuwen zo enorm toegenomen?

Hoe ziet de verdeling tussen rijk en arm er anno 2021 uit en wat is de invloed van klimaatverandering en het coronavirus op de mondiale welvaartsverdeling?

Wat wordt er bedoeld met het wereldvoedselvraagstuk?

En hoe zijn armoede en ongelijkheid aan dat voedselvraagstuk gerelateerd?

Grote vraagstukken die zich aan ons opdringen. We gaan in gesprek met Ewout Frankema, hoogleraar agrarische milieugeschiedenis, over zijn kijk op de situatie en mogelijke oplossingen.

Meer informatie en aanmelding: zie website van Pre University Wageningen.

Leden van Vereninging NLT krijgen 10% korting op deze nascholing.