Onderwijsmarkt TU Eindhoven

We nodigen u van harte uit voor de online slotbijeenkomst van het vak ontewrpen van lesproducten van de master Science Education and Communication op woensdagmiddag 30 juni!

We starten om 14.00 uur met korte presentaties van alle projecten, waarna er gelegenheid is om via het onlineplatform van alle projecten het materiaal in te zien en met de studenten in gesprek te gaan.

Om 16.15 uur reiken we ten slotte de publieksprijs uit.

Meer info: klik hier voor de korte beschrijving in de nieuwsbreif.

Graag uiterlijk 28 juni aanmelden via esoe@tue.nl. We hopen u dan daar te mogen begroeten!